Personvernerklæring

For Halalguiden / Food Guys AS er ditt personvern viktig og vi behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR). Denne personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvordan Halalguiden / Food Guys AS behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som blir behandlet av Halalguiden / Food Guys AS i forbindelse med utsending av nyhetsbrev, invitasjon til eventer mm.

Behandlingsansvarlig

Food Guys AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen vår er:

Foody Guys AS
Tøyengata 2, Grønland Basar
0190 Oslo

Epost : post@foodguys.no

Behandling av personopplysninger

Når du registrerer deg som mottaker av nyhetsbrev, bruker av app eller konkurranser via vår nettside eller app må du oppgi navn, telefon og e-post.

Behandlingsgrunnlaget er berettigede interesse i å sende informasjon og markedsføringshenvendelser til kunder for å informere om nyheter,  våre produkter, tilbud, konkurranser og meldinger gjennom appen

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi lagrer om deg. Du kan lese mer om disse rettighetene www.datatilsynet.no.

Dersom vårt behandlingsgrunnlag er begrunnet i ditt samtykke, kan du når du måtte ønske trekke dette tilbake ved å kontakte Halalguiden / Food Guys AS på e-post på post@foodguys.no

Deling av personopplysninger

Vi vil kun dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom disse leverer tjenester innen tekniske løsninger. Vi  har inngått databehandleravtale med slike samarbeidspartnere for å sikre at dine personopplysninger ikke kan brukes for andre formål enn dette.

Dine personopplysninger vil ikke bli utlevert til andre dersom vi ikke har et lovlig grunnlag for det. Grunnlaget kan være at du har samtykket til det, at utleveringen er nødvendig for å oppfylle din kundeavtale med oss eller fordi vi etter lov er pålagt til å utlevere informasjon.

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil kun bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Du kan til enhver tid trekke tilbake et samtykke. Vi vil da slette dine personopplysninger umiddelbart. Hvis behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse, vil personopplysningene bli slettet når slik berettiget interesse ikke lenger foreligger.

Mottakere av vår informasjon kan til enhver tid gi beskjed om at ytterligere utsendelser ikke ønskes mottatt. Ved avmelding vil alle dine personopplysninger bli slettet fra vårt system. Som bruker av appen ( anonymt ) vil du fortsatt motta pushmeldinger